Tiếng Anh Tiểu Học 50% GV bản ngữ

- Dành cho học sinh từ 3 - 6 tuổi

- 50% GV bản ngữ (GVVN trợ giảng)

- Khóa học 20 buổi (19 buổi học và 1 buổi dã ngoại)

- Giáo trình - Cando - First Step

- Học phí: 2.300.000đ


Xem thêm

Đây là Chương trình tiếng Anh dành cho trẻ lứa tuổi từ 3 - 6 tuổi. Vấn đề nhận biết là rất quan trọng đối với trẻ em, vì vậy mà đối với cấp độ này Anh ngữ Anglia UK chỉ tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận biết ở giai đoạn đầu và từng bước giới thiệu các chương trình học cho trẻ.

Chương trình First Step của bộ giáo trình Cando chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản nhất: Nghe – Nói – Đọc (chuẩn bị đọc) – Viết (chuẩn bị viết) qua các bài học.

Chương trình First Step chuẩn bị cho học sinh các nội dung và mục tiêu cho trình độ Starters của chứng chỉ Cambridge.

Sau giáo trình First Step học viên có thể tiếp tục theo học giáo trình Primary dành cho lứa tuổi tiểu học.

Thông tin khóa học:

- Thời lượng: 20 buổi/khóa, 2 buổi/tuần, 90 phút/buổi

- 50% GV bản ngữ (GVVN trợ giảng)

- Học phí: 2.300.000đ/khóa

- Giáo trình: Cando - First Step