Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn chiến lược

Chúng tôi mong muốn xây dựng một tổ chức giáo dục tiên tiến nhất thông qua hệ thống tiêu chuẩn cao nhất, cùng phương pháp giảng dạy hiệu quả và năng động nhất, có đủ khả năng giúp các học viên phát huy tối đa tiềm năng Anh ngữ của mình và mang tới nhiều cơ hội thành công hơn cho học viên Việt Nam.

Sứ mệnh lịch sử

Chúng tôi giúp học viên chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của mình bằng việc góp phần phát triển các kỹ năng tiếng Anh, hiểu biết về văn hoá và các kỹ năng tư duy khác, đồng thời mang tới nhiều cơ hội học tập hơn cho học viên nhờ sự hợp tác chiến lược với nhiều đối tác và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.