Intermediate – Level 7

Đây là bước chuyển tiếp cuối cùng và trong bài thi thí sinh sẽ được yêu cầu viết đoạn văn mạch lạc và nhiều từ hơn. Trong đó sẽ cần sử dụng đến nhiều thì khác nhau từ quá khứ đến hiện tại, tương lai và các chủ đề liên quan đến sự giả định, tán thành/không tán thành, nghĩa vụ và mục đích đã được học ở các cấp độ trước. Mục đích của quá trình này là nhằm giúp người học trình bày hoặc truyền đạt lại thông tin trong khi có thể kiểm tra bằng chứng thực tế. Cấp độ này là một mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi chương trình học và luyện thi. Bước tiếp theo: Advanced

Học sinh nắm vững vốn từ vựng và ngữ pháp đủ để:

  1. Viết đoạn văn mạch lạc về các chủ đề miêu tả, tường thuật và tưởng tượng
  2. Đọc và hiểu văn bản thuộc chủ đề cụ thể và trừu tượng
  3. Phân biệt và biết cách dùng các thì: quá khứ, hiện tại, tương lai
  4. Hỏi và trả lời câu hỏi về các sự việc diễn ra trong quá khứ, hiện tại, tương lai
  5. Diễn tả được ý định, mục đích, nghĩa vụ, sở thích, lời khuyên, sự tán thành và không tán thành, thức giả định thể hiện sự hối tiếc hay kết quả
  6. Diễn tả lại nội dung, trình bày lại thông tin, kiểm tra thực tế

Kết cấu bài thi:

Cấp độ 2-8 bám sát giáo trình từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh. Ở mỗi cấp độ đòi hỏi người học tích lũy được một vốn kiến thức nhất định, có thể sử dụng trong phạm vi giao tiếp rộng hơn cấp độ trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *