Cán bộ Đà Nẵng sẽ đến nhà trao giấy khai sinh, tặng hoa

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng vừa ký định đoạt phê duyệt Đề án “Triển khai thí điểm thi hành trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại bạn bè trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng”.

Theo định đoạt này, từ ngày 1/9, tất cả trẻ em được tổ chức chính quyền có thẩm quyền xử lí việc ghi danh khai sinh lần đầu, đúng thời hạn theo quy định của luật định về hộ tịch và ủy ban nhân dân chỗ ghi danh khai sinh thi hành trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho bạn bè của trẻ em tại nhà.

Tháng 9, lãnh đạo ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng sẽ trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế cho 5 hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo, bạn bè dân tộc thiểu số, hộ chiến lược… Từ tháng 10, chủ trương này được thi hành trên toàn đô thị.

Ông Thơ giao Sở Tư pháp kết hợp với ủy ban nhân dân những cấp bình chọn những bạn bè và dự định việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại bạn bè trẻ em. Các tổ chức trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu gồm: đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân TP, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; lãnh đạo Công an TP, Bảo hiểm cộng đồng TP và lãnh đạo tổ chức ghi danh khai sinh (ủy ban nhân dân quận/huyện hoặc phường/xã)…

“Thời gian trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại bạn bè trẻ em không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận kết quả cuối cùng xử lí thủ tục hành chánh ghi danh khai sinh, phải thường trú, thẻ BHYT”, văn bản nêu.

Việc thí điểm sẽ thi hành đến hết năm 2017.