Các trò chơi tiếng Anh tập thể cho trẻ em (P2)

Các trò chơi tiếng Anh tập thể cho trẻ em (P2)

Game 3: “PRESENT – PAST – PAST PARTICIPLE”
* Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt
* Mục đích giáo dục: luyện khả năng nhớ các động từ Tiếng Anh
* Số lượng người tham gia: 15 người ( hoặc hơn nhưng chia hết cho 3)
* Địa điểm: Trong lớp, hội trường
* Thời gian: 10 – 15 phút
* Cách chơi:
Giáo viên xếp các bạn thành hàng ngang rồi hướng dẫn cách chơi. Bạn đầu tiên sẽ đọc lên một động từ Tiếng Anh ở thì hiện tại với điều kiện là động từ đó phải có quá khứ phân từ. Bạn thứ 2 cạnh bên sẽ đọc động từ đó ở thì quá khứ, bạn thứ 3 sẽ đọc động từ đó ở thì quá khứ phân từ. Tiếp tục với các bạn tiếp theo. Nếu sinh viên nào đọc sai hoặc đọc động từ mà không có quá khứ phân từ sẽ bị bắt phạt.
– Hình thức phạt: Mỗi người bị phạt phải đọc động từ mà mình bị mắc lỗi 20 lần to, rõ ràng.
Game 4: “REPEAT AFTER ME”
* Mục đích giải trí: rèn luyện sự ghi nhớ, phản xạ tốt, rèn tính tự tin.
* Mục đích giáo dục: luyện khả năng nhớ các số Tiếng Anh
* Số lượng người tham gia: 02 người/ đợt.
* Địa điểm: Trong lớp, hội trường
* Thời gian: 7 – 10 phút
* Cách chơi:
Chia lớp ra thành 8 đội, mỗi đội cử ra một người có khả năng Anh văn cũng như khả năng nhớ tốt. 8 bạn đại diện 8 đội sẽ bốc thăm chia cặp thi đấu trực tiếp. Mỗi đợt thi đấu 2 người loại 1 để cuối cùng chọn ra bạn đại diện xuất sắc nhất.
Giáo viên xếp 2 bạn thành hàng ngang rồi hướng dẫn cách chơi. Hai bạn sẽ bị bịt mắt quay về phía khán giả. Giáo viên sẽ sử dụng bảng đen để biểu hiện số.
Bước 1: Ghi 1 chữ số bất kỳ lên bảng, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội A lặp lại trước, bạn đội B lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau.
VD: ghi số “1” rồi đọc “One” và yêu cầu 2 bạn A đến B tuần tự đọc lại.
Bước 2: Ghi 2 chữ số lên bảng bao gồm chữ số đã đọc đầu tiên và số tiếp theo bất kỳ, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội B lặp lại trước, bạn đội A lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau.
VD: Tiếp tục ghi số “17” rồi đọc “One – Seven” và yêu cầu 2 bạn B đến A tuần tự đọc lại.
Bước 3: Ghi 3 chữ số lên bảng bao gồm 2 chữ số đã đọc trước đó và số tiếp theo bất kỳ, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội A lặp lại trước, bạn đội B lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau. Nếu một trong hai bạn không lặp lại được thì người thắng sẽ được vào vòng trong. Trường hợp cả 2 người đều không lặp lại được thì giáo viên đọc lại một lần nữa cho cả hai nhớ và đọc lại.
VD: Tiếp tục ghi số “173” rồi đọc “One – Seven – Three” và yêu cầu 2 bạn A đến B tuần tự đọc lại.
Tiếp tục ghi 4 số và tiếp tục nhiều hơn cho đến khi nào chọn được người thắng cuộc.
Game 5: “START WITH THE TAGS”
* Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy
* Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng viết từ vựng Tiếng Anh
* Số lượng người tham gia: 02 người/ đợt.
* Địa điểm: Trong lớp, hội trường
* Thời gian: 7 – 10 phút
* Cách chơi:
Chia lớp ra thành 8 đội, mỗi đội cử ra một người có nhanh nhạy cũng như khả năng viết tốt. 8 bạn đại diện 8 đội sẽ bốc thăm chia cặp thi đấu trực tiếp. Mỗi đợt thi đấu 2 người loại 1 để cuối cùng chọn ra bạn đại diện xuất sắc nhất.
Giáo viên xếp 2 bạn quay mặt lên bảng. Mỗi người mỗi viên phấn để viết chữ lên bảng.
Giáo viên đọc động từ đầu tiên, bạn A viết động từ đó lên bảng, bạn B đứng đằng sau bạn A. Chờ khi bạn A viết xong, bạn B phải tiếp tục ghi động từ tiếp theo được bắt đầu bằng từ cuối của động từ trước đó. Cứ thế tiếp tục cho đến khi nào một trong hai thí sinh không thể tiếp tục ghi động từ nào nữa thì thua cuộc.
Ví dụ: Giáo viên đọc to :”Go”
A sẽ ghi “go” lên bảng. B sẽ tiếp tục ghi “open” chẳng hạn. A tiếp tục ghi “need”. B phải tiếp tục ghi động từ tiếp theo được bắt đầu bằng chữ “d”.
Cuộc chơi sẽ kết thúc khi một trong hai thí sinh không thể tìm ra động từ tiếp theo.
Cứ tiếp tục chơi loại trực tiếp cho đến khi chọn ra được người chơi giỏi nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *