Các trò chơi tiếng Anh tập thể cho trẻ em (P1)

Các trò chơi tiếng Anh tập thể cho trẻ em (P1)

Game 1: “UP – DOWN – RIGHT – LEFT”
* Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt
* Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về trạng từ chỉ nơi chốn
* Số lượng người tham gia: Cả lớp
* Địa điểm: Trong lớp, hội trường
* Thời gian: 3 – 5 phút
* Cách chơi:
Giáo viên phổ biến trò chơi gồm 4 động tác: Chỉ tay lên trời (UP), chỉ tay xuống đất (DOWN), chỉ tay sang phải (RIGHT), sang trái (LEFT) và yêu cầu học sinh (hs) làm theo lời hướng dẫn mà không làm theo hướng tay chỉ của giáo viên. Lần đầu giáo viên vừa làm đúng như vậy vừa hô để tạo cho trẻ làm quen với định hướng và từ vựng Tiếng Anh.
Sau đó giáo viên bắt đầu hô một đường nhưng chỉ một nẻo. Ví dụ như hô “Right” nhưng tay lại chỉ lên trời. vừa hô “Right” theo vừa nhìn giáo viên nhưng không làm theo hướng lên trời mà phải chỉ tay qua bên phải. Nếu hs nào không hô hoặc tay chỉ khác hướng phải thì bị bắt phạt.
– Hình thức phạt: Mỗi người bị phạt phải nhái giọng một con vật bất kỳ, không lâp lại.
Game 2: “ODD OR EVEN”
* Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt
* Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về chữ số chẵn lẽ
* Số lượng người tham gia: Cả lớp
* Địa điểm: Trong lớp, hội trường
* Thời gian: 3 – 5 phút
* Cách chơi:
Giáo viên sẽ hô chữ số bằng Tiếng Anh từ một đến mười và yêu cầu hs đưa 2 tay lên cao. Nếu số chẵn thì vỗ 2 tay còn số lẽ thì giữ nguyên. Lần đầu giáo viên vừa hô vừa vỗ tay đúng để tạo cho hs làm quen với cách vỗ tay đúng và nghe được chữ số.
Sau đó giáo viên bắt đầu hô chầm chậm rồi nhanh dần. Những số chẵn: Two, Four, Six, Eight sẽ vỗ tay còn không thì không vỗ. Nếu hs nào làm sai sẽ bị bắt phạt. Linh động chuyển chữ số lẽ thì vỗ tay, chữ số chẵn thì không vỗ giúp cho hs tránh sự nhàm chán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *